Anyai ági karma-programok: A felelősség és a törvényesség

Kozma Szilárd család- és karma-asztrológus:

Az anyai ági női felmenőktől öröklött karma (sors) programok

7. A hamis felelősség és a felelőtlenség programja, avagy a rögeszmék és az aggodalmaskodás, valamint ennek az ellentéte: a felelősség-hárítás és a közömbösség programja.

 A felelősségtudattal járó határozottságtól és a szülői felelősségtől, de főként az apai felelősségtől való félelemnek, az apai felelősség elhárításának és általában az apai szellemiség-ellenes magatartás programja.

Szélsőségesen: az elvtelenség és a rögeszmés gondolkozás karmikus programja. A Szaturnusznak kettő, vagy több, egymással ugyancsak negatív fényszög kapcsolatban álló bolygóval alkotott negatív fényszögei, az un. aggodalmaskodási és a biztosítási kényszerbetegség valamely erősebb, vagy gyengébb változatának a jelenlétére utalnak. Vagy azok ellentétére: a felelősség-elhárítási késztetések szellemi programjára, esetleg a rögeszmés ragaszkodási, vagy a gyűjtögetési késztetések valamely vonását (erős, vagyis többszörös negatív fényszögelés esetében: mániáját) öröklődésre utal a generációk között átnyúló spirituális memória révén. Mértéktelen és önkéntelen aggodalmaskodást, túlzott és aprólékos felelősségérzést, vagy annak az ellentétét: a felelősség kikerülést, elhárítást, vagy annak az átruházási - átadási, átpasszolási - késztetéseit adó negatív spirituális program, illetve közömbösséget és az egykedvűséget kiváltó, e két ellentétes magatartások valamelyikére inspiráló és predesztináló program. Mivel elsősorban a felelősség őserejét, illetve a határ- és az aránytudat teremtői őserejét megtestesítő Szaturnuszhoz kapcsolódik, illetve annak a Nappal, a Merkúrral, a Marssal és a Jupiterrel, alkotott negatív fényszögeihez, és azért mert csak ritkán gyökerezik a családi tradíciókban, hanem inkább az ősanyáknak a spirituális, vagy a pragmatikus (tetterős) felelősség szellemiségéhez való pozitív vagy negatív viszonyulásban, a szellemi program, eredhet abból is, hogy az ősanyák valamelyike nem jó szemmel nézte, vagy látta (nem helyesen ítélte meg, illetve haraggal elítélte) az apja, az apósa, vagy a férje családapai szerepkörének a betöltési módját.

Esetleg ezek az asszonyok féltek attól, vagy azoktól, sőt: titokban és rejtetten gyűlölték ezeket a családapai szerepkörükben, szerintük negatívan viselkedő férfiakat. Ritka esetben a közösségi - társadalmi életet szabályozó hatóságokkal, intézményekkel, illetve azoknak a hatalmi képviselőivel, irányítóival, vagy hivatalnokaival gyűlt meg az ősanyák közül egynek, vagy kettőnek a baja, nyílt szembesülés, vagy erős elhárítási, kikerülési vágy, esetleg üldöztetési érzések és képzetek formájában, mielőtt azt a lányutódja, akitől a vizsgált horoszkóp tulajdonosa származott. Azon személyeknek egy része, akiknek jellegzetesen negatív Szaturnuszi fényszög alakzat látható az asztrogrammjában, nem bíznak a teremtésnek és a saját sorsuknak - életüknek a pozitív rendeltetésében és értelmében, vagyis a saját intelligenciájuk és létfenntartó képességeik erejében, a mágikus erejű teremtői képzeletük folyamatosan működő képességében, és szüntelenül aggodalmaskodva "azért, hogy mit esztek holnap és holnapután" (Názáreti Jézus), állandóan be akarják biztosítani magukat és ez által mindig csak a jobbnak remélt, illetve a rettegett, jövőben és soha nem a jelenben élnek. Nem képesek a jelenben élni a jövőért való aggódásaik és a jövő-alakítása érdekében hozott áldozatoknak a soha meg nem szűnő folyamata és láncolata miatt.

 


   


Életük ezért szüntelen feszültség, szellemi és lelki görcs a fennmaradásért és a jövőért, az utódok fenntartásáért és azoknak a boldog, illetve szebb és jobb jövőéért, ami természetesen éppen ezért, mert a jelent mindig elárulják a jövőnek, illetve a jelen értelmét és értékét folytonosan feláldozzák a jövőért, soha nem fog elérkezni sem az ők számára sem az aggodalmaskodás sötét szellemében nevelt utódaik számára. Szüntelenül be akarják biztosítani magukat a jövőben történhető szerencsétlenségekkel, betegségekkel, nélkülözésekkel szemben, illetve szebb és jobb jövőt szeretnének biztosítani önmaguk és az utódaik számára és ezért folyton lemondanak a jelenről, az által, hogy szüntelenül a jövőért élnek, dolgoznak és meghalnak, illetve a megszerzett jövő-zálogaikat: a felhalmozott gazdasági javaikat szeretnék biztosítani, biztosított helyzetbe és állapotba hozni. Végül is a természettel és a természetes folyamatokkal, illetve a saját sorsukkal szemben akarják önmagukat és utódaikat bebiztosítani, és a nagy biztosítási törekvéseikben, illetve az utód-féltésükben, az utódok miatti aggodalomban, inkább tönkre teszik a jövő megélhetést biztosító környező természeti életet, halálra szennyezik és sterillé szipolyozzák a természet világát és végül, már csak egy, maximum két utódot "vállalnak", de inkább egyetlen utódot sem nemzenek és gondoznak, mert ugye, ennyi aggodalomra okot adó probléma mellett az magas fokú felelőtlenséget jelentene... és így jutnak el a görcsös felelősségből, vagyis az aggodalmaskodásból a teljes felelőtlenségbe. Szellemi és valóságértelmezési szempontból, felnőtt koruk elején ott és abba az irányba zárkóznak és nyitnak, ahol, és amely irányba nem kellene. És viszont: amely információk és tudásrendszerek irányába nyitniuk kellene tulajdonképpen, nem akarnak nyitni, nem akarnak megnyílni, hanem inkább elzárkóznak, mivel félnek az új és ismeretlen jelenségek, helyzetek és állapotok közvetlen megtapasztalásától, még akkor is, ha azoknak pozitív következménye lenne és inkább a "biztonságot adó" eljárásokat keresik... Ezek általában a rugalmatlan, idejekorán elfásult, vagyis koravén szmélyek, a kelletnél hamarabb öregednek szellemileg és ennek következtében lelkileg és testileg is. Ezek csak úgy (lennének) hajlandók a metafizikai információt be- és elfogadni, ha azok hirdetőjétől (szerzőjétől) garanciát kaphatnak, hogy - akárcsak az orvosi receptek és gyógyszertári készitmények, „tényleg működnek” és hatnak, ha azonali eredményt és hasznot hoznak. (Sőt: lehetőleg a modren világ körülményei között és a modern élet feltételei között is alkalmazhatóak, és lehetőleg „olcsón megvásárolhatóak” legyenek.) És létezik mindennek az ellentéte, ami még ennél a mentalitásnál is hátrányosabb: a félig relatív, félig közömbös, illetve a felületes viszonyulás a lényegi, spirituális információval, illetve a szellemi erkölcsi magatartási formákkal szemben: azoknak a felületes kezelése, a mindenféle gát- és szürő nélküli, de ugyanakkor határozatlan és bizonytalan (lényegtelen) elfogadása, befogadása. Ők tehát a jövő és a megélhetés miati agodalom által hajtott, felesleges javakat termelő hangya-emberek, az iparkodó halmozók és a feleslegesen felhalmozott javak és élvezeti eszközök biztonsága miatt aggódók, akik a biztonsági zárakat, berendezéseket feltalálják, illetve azok, akik a sors-ellenes biztonsági eszközöket és biztosítási kötvényeket megvásárolják és ők, akik a bankoknál is gazdagabb biztosító társaságok apparátusának a fenntartását személyzetének a fizetését, azoknak a biztosítási kötvényeik vásárlása által biztosítják. Ugyanarról a spirituális tőről fakad a másik mentalitás, de a kiegyenlítődés és a polaritás törvénye szerint, az előbbi mentalitásnak az ellenkezőjét testesíti meg: a felelőtlenség, illetve a felelősség-kerülő, közömbös, lusta személyek mentalitása. Ez nem izgatja magát a holnapért, hiszen tudja, hogy az előbbi mentalitás képviselői vannak többségben és mindig elég fölösleget termelnek és fölösleges javakat (élvezeti, kényelmi és általános fogyasztói cikket) halmoznak fel, ahhoz, hogy eből a fölöslegből a létfenntartáshoz szükséges táplálékok és anyagi javak számukra mindig kikerüljenek, szociális juttatások, illetve "testvéries és igazságos" elosztás formájában. Vagy esetleg úgy, hogy amazoktól önkényesen elveszik, elrabolják, anyagi javak és pénz formájában, annak a függvényében, hogy a horoszkóp többi elemét képező asztrológiai sajátosságaik milyen jellegű gondolkozási és érzési módra, miféle ambíciókra, illetve félelmekre, aktív, vagy passzív személyiség-jegyekre utalnak. Ők egyáltalán nem aggodnak a jövőért és az utódokért, nem gyarapítják a különböző lakat- és zárgyártó, a biztonsági berendezéseket gyártó cégek tőkéjét, valamint a biztosítási bankok bevételeit.

Maximum annyiban működtetik a globális természet-kizsákmányolói nagyüzemet, hogy ezeknek a vállalkozói szellemű és vakmerőbb része, az által, hogy időnként levágja, feltöri, felrobbantja, zárlatolja és ez által tönkreteszi a zárakat és a biztonsági berendezéseket, és kirabolja a felhalmozott értékeket, újabb zárak, berendezések gyártására és biztosítási bankok létrehozására és finanszírozására késztetik az aggodalmaskodók millióit. Családi felelősséget ritkán, vagy egyáltalán nem vállalnak, de ha családot alapítanak is, akkor az utódok számával nem spórolnak, amiként azok gondozása, nevelése érdekében sem törik össze magukat. Az aggodalmaskodók nagy részéből és a közömbös elvtelenek kisebb részéből kerülnek ki a felelősség-elhárítók, a felelősség-kerülők, a felelősség átpasszoló "tagok", és a rögeszmések is, akik nem aggodalmaskodnak ugyan különösebb mértékben, és nagyjából hasonló életvitelt folytatnak mint az öncélúan (fölöslegesen nagy mennyiségben!) dolgozók, szorgoskodók és szervezkedők, de a sorsukért, a velük történtekért és a teteikért, szavaikért személyes felelősséget nagyon kevés mértékben vállalnak, pontosabban: nagyjából majdnem semmiért nem vállalnak személyes felelősséget és azt várják, hogy mások (Pl. az erélyes családtagok, a gátlástalan huncutok, vagy erőszakosak, az önérvényesítő vezetők) vezessék őket és mások vállaljanak felelősséget értük, egészségükért, az ő sorsukért és a családjuk, utódaik sorsáért. A rögeszmések általában kényszerképzetekkel küszködnek és vagy az aggodalmaskodást, a gyűjtő szenvedélyt és a halmozást, vagy a közömbösséget, a hanyagságot és a nemtörődömséget viszik az őrülettel határos módon túlzásba, esetleg. Az elsők, lehetőleg mindent összegyűjtetnének és megtartanának maguknak és családjuknak - nemzetüknek, és atombunkerbe költőztetnék még a háziállataikat is, az utóbbiak a saját egészségükkel sem törődnek, mert rögeszmésen hiszik, hogy nekik amúgy sem sikerülhet semmi, és amennyiben valaki törődik velük elfogadják, amennyiben nem, jöhet akár a fagyhalál is. E két féle, de spirituális és kauzális szempontból azonos jellegű és gyökerű mentalitásnak a jellemző betegségei a kálciumnak és a magnéziumnak a szervezetben való felhalmozódásával, túltengésével, illeyve hiányával kapcsolatos. Jellemzőek tehát a csont és porcbetegségek és ezek közül is főként a gerincproblémák, de ide tartozik az örlő fogak betegségei, illetve a nehezebben kezelhető, belső, lelki és szellemi okokra visza vezethető krónikus bőrproblémák nagy része is (Pl. ekcémák). Talán könnyen ki következtethető a fentiekből, hogy ennek a karmikus programnak a jelenléte, miért eredményez a férfiakban apai öntudat-hiányt, illetve apai és családi felelősségektől való félelmet, hárítási reflexeket, az apai öntudatnak felvételével és elfogadásával szembeni elhárítási reflexeket, sőt: egyes esetben ide vonatkozó pánikot és irtózatot. És, hogy a nőkből ez a program, ami az által (is) keletkezik, hogy az anyai ági női ősök közül valamelyik, valamilyen valós, vagy vélt „jogos” okból engesztelhetetlenül meggyülőli az apját, vagy a nagyapját, miért vált ki apai szellemiség ellenes reflexeket és agresszivotást, odáig menően is, hogy amennyiben ilyen vonásokat észlel bármely férfiban, attól igyekszik elmenekülni, illetve azt terrorista hajlamú szemléynek nevezni. Ez utóbbi jelenség nem okoz különösebb gondot, amennyiben az illető hölgy nem él még családban.

Akkor viszont, amikor családanyává válik, és a férjben, akikben rendszerint csak a gyermekek megszületése után csirázik ki, szökik szárba és bontakozik ki ez az un. apai, apasági szellemiség, meghonosodik ez az, apai öntudaton alapuló, utódokért való felelősségérzet és határozott viselkedés, a Bak- és Szaturnusz karmával született feleséggel, valósággal allergiásak lévén erre a mentalitásra, el kezdik „védeni” a gyermekeiket a ferjük következetes és erkölcsileg elváró igényével szemben, fellázadnak a férjükkel szemben és „kiábrándulnak” a férjeikből, olyan család- és gyermek nélküli férfiak társaságát és szerelmét keresve, akikben nem észlelik ezeket az apai reflexeket, illetve, akikkel meg tudnak egyezni abban, hogy az ők férje mennyire helytelenül viselkedik, és, hogy ennek a helyzetnek, nem lehet más megoldása, hanem csak a válás. Persze, van a programnak egy másik, ellentétes vonatkozása és hatása is, amikor mind a férfiak, mind a nők tulzó elvárásokkal és szigorúsággal, kevés vagy tejesen hiányzó gyengédséggel és megértéssel, minimális, vagy hiányzó belátással viszonyulnak a gyermekekhez és általában a nevelés kérdéséhez, de ez az eset azért ritka, mert az ilyen személyek általában nem szeretnek családot alapítani, illetve annyira kirívó esetek, hogy amennyiben a szociális védőháló nem semlegesíti időben őket, gyermekek elleni büntetteket is elkövethetnek, aminek követleztében börtönbe kerülnek. Akárcsak ezek ellentétei: a gyremekek szükségleteivel és szenvedésével szemben közömbösen és felelőtlenül viselkedő szülők, vagy más, azokkal közvetlen kapcsolatba kerülő személyek. Mind minden esetben, itt is fontos a karmikus program felfedezése és kimutatása, és annak segítségével az aréányosság és a megfelelően felelősségteljes magatarás felvétele, begyakorlása és tudatos „művelése”.

E könnyen felismerhető karmikus program feloldási lehetősége az egészséges és ép elmével rendelkező személy elemi létfenntartási, család- és utódfenntartási képességét szolgáló intelligenciájában, munkaképességében való hit megszerzésében és megerősítésében rejlik. És főként a mágikus teremtői képzelet erejében való hit megszerzésében - kialakításában illetve e gyakorlati és spirituális képességek tudatos használatában. Annak a hitnek a megszerzésében, miszerint eredetileg egy olyan pozitív, magas rendű - Egyetemes! - rendeltetés szerinti őslogika rendezi és irányítja a sorsunkat és életünket, amelynek mágikus hatása van az életünk minden mozzanatára, és amely logikát mi meg tudunk érteni és a megértés után vele együttműködve, kreatív és felelősségteljes életet folytatni. Vagyis a felelősség és a szülői öntudat mágiáját gyakorolni, annak a pozitív visszahatásai segítségével élni.