asztrológiai leleplezések (A nemzet-árulás)

Kozma Szilárd asztrológus:

Az anarchikus vízőntői karma és a nemzetárulás asztrológiai gyökereiről

 

Úgy látszik, ez már egyfajta spirituális betegség mint a pánik és a mazochizmus. Mármint egyes közéleti személyiséggé vált önutálókból lett nemzet-utálóknak a nagy fokú jelenléte. Meg kellene fejteni, hogy mi a közös karma-motívum ezekben… Mikor, milyen karma hatására fordul valakinek az értelme saját maga ellen, illetve a neki életet adó, az őt gondozó.nevelő szülei ellen, vagy a nemzete ellen. Halak, Nyilas, Skorpió, Vízöntő, Ikrek? Össze kellene hasonlítani a Nagy Attila Puli, a Gerle Éva, a Lelkes Villő, Parászka Boróka, Sipos Zoltán és ennek a Krisztina nevű, ellen – Janne D’ Arcnak a sorsképletét…

(Lásd: http://www.peticiok.com/forum/159151)

Szó, ami szó, Jézus is azt mondja, hogy “aki nem utálja meg magát és aki nem utálja meg az anyját és az apját, nem lehet az én tanítványom.” Persze, ennek átvitt jelentése van, vagyis, hogy meg kell ismerni, és meg kell érteni az elődeink vétkeit és azt, azokat nem mind ismételgetni családi, vallási, vagy nemzeti tradíciók formájában. Pl. a Rómeó és Júlia családjainak a generációkon át tartó és fokozódó gyűlöletét, öncélú háborúzását. De vigyázni kell a sablonokkal, mert ugyanez az öncélúság nem fogható rá a román – magyar politikai és nemzeti érzelmi egymásra orrolásról. Hiszen nem a magyarok, és főként nem az erdélyi magyarok tehetnek arról, hogy a román politikusok és valamennyire is felvilágosult értelmiségiek komplexálltak amiatt, hogy 1.) Románia Erdélyt magas szintű, sorozatos diplomáciai csalással (szélhámossággal) és elképesztő gátlástalan adathamisításokkal kaparintotta meg, éppen olyan időszakban, amikor a hatalomra került magyarországi politikába beütött a bolsevista internacionálé kerge marha kórja, és : 2.) Ez nem elég, de a megkaparintási lehetőségnek –A politikai zálognak: A híres Gyulafehérvári nyilatkozatnak – egyetlen, az Erdélybe szorult másfél millió magyarság nemzeti önrendelkezésére vonatkozó ígéretét sem tartotta be. Sőt, az erőszakos románosítást, illetve a vallásos színekbe öltöztetett „honfoglalást”, meg az  asszimiláció, más, kevésbé látványos formáit a múltban is, és most is következetes kitartással, mondhatni, könyörtelenséggel felérő ambícióval végzi a román állami apparátus, politikai rendszertől és berendezkedéstől függetlenül. Arról tehát, hogy a románok az erdélyi magyarság elemi jogainak a történelmi elcsalása miatt komplexálltak, nem a magyarok tehetnek. És arról sem, hogy a románok ezt úgy vélik magukban lerendezni (Nem , hogy az elemi tisztesség szabályai szerint orvosolni!), hogy még száz éves, tervszerű és erőszakos, meg kevésbé látványos asszimilációs törekvések ellenére is megmaradt magyarság töredékének sem akarják megadni az őseik által megígért és vállalt önrendelkezést.  

 

 

Úgy látszik, ez már egyfajta spirituális betegség mint a pánik és a mazochizmus. Mármint egyes közéleti személyiséggé vált önutálókból lett nemzet-utálóknak a nagy fokú jelenléte. Meg kellene fejteni, hogy mi a közös karma-motívum ezekben… Mikor, milyen karma hatására fordul valakinek az értelme saját maga ellen, illetve a neki életet adó, az őt gondozó.nevelő szülei ellen, vagy a nemzete ellen. Halak, Nyilas, Skorpió, Vízöntő, Ikrek? Össze kellene hasonlítani a Nagy Attila Puli, a Gerle Éva, a Lelkes Villő, Parászka Boróka, Sipos Zoltán és ennek a Krisztina nevű, ellen – Janne D’ Arcnak a sorsképletét…

(Lásd: http://www.peticiok.com/forum/159151)

Szó, ami szó, Jézus is azt mondja, hogy “aki nem utálja meg magát és aki nem utálja meg az anyját és az apját, nem lehet az én tanítványom.” Persze, ennek átvitt jelentése van, vagyis, hogy meg kell ismerni, és meg kell érteni az elődeink vétkeit és azt, azokat nem mind ismételgetni családi, vallási, vagy nemzeti tradíciók formájában. Pl. a Rómeó és Júlia családjainak a generációkon át tartó és fokozódó gyűlöletét, öncélú háborúzását. De vigyázni kell a sablonokkal, mert ugyanez az öncélúság nem fogható rá a román – magyar politikai és nemzeti érzelmi egymásra orrolásról. Hiszen nem a magyarok, és főként nem az erdélyi magyarok tehetnek arról, hogy a román politikusok és valamennyire is felvilágosult értelmiségiek komplexálltak amiatt, hogy 1.) Románia Erdélyt magas szintű, sorozatos diplomáciai csalással (szélhámossággal) és elképesztő gátlástalan adathamisításokkal kaparintotta meg, éppen olyan időszakban, amikor a hatalomra került magyarországi politikába beütött a bolsevista internacionálé kerge marha kórja, és : 2.) Ez nem elég, de a megkaparintási lehetőségnek –A politikai zálognak: A híres Gyulafehérvári nyilatkozatnak – egyetlen, az Erdélybe szorult másfél millió magyarság nemzeti önrendelkezésére vonatkozó ígéretét sem tartotta be. Sőt, az erőszakos románosítást, illetve a vallásos színekbe öltöztetett „honfoglalást”, meg az  asszimiláció, más, kevésbé látványos formáit a múltban is, és most is következetes kitartással, mondhatni, könyörtelenséggel felérő ambícióval végzi a román állami apparátus, politikai rendszertől és berendezkedéstől függetlenül. Arról tehát, hogy a románok az erdélyi magyarság elemi jogainak a történelmi elcsalása miatt komplexálltak, nem a magyarok tehetnek. És arról sem, hogy a románok ezt úgy vélik magukban lerendezni (Nem , hogy az elemi tisztesség szabályai szerint orvosolni!), hogy még száz éves, tervszerű és erőszakos, meg kevésbé látványos asszimilációs törekvések ellenére is megmaradt magyarság töredékének sem akarják megadni az őseik által megígért és vállalt önrendelkezést.  

A tárgyi valóság szerinti igazsággal szembeni vétkezésre vonatkozó Krisztusi tanács és intés tehát metafizikailag helyes, hiszen a beavató kereszténység a velünk született vétkezésre való hajlamoknak a felismerését és a vétekhez vezető hibáknak a beismerését tartja fontosnak, akárcsak az asztrológiai karma- és karma-meghaladást szolgáló sorsképlet-értelmezés.. Nem is érhető el alkímiai értelemben fejlődés és a sors-idéző (Ez esetben sorsjavító, gyógyító…) pozitív spirituális – mágikus képességeknek a felszabadítása, a karmikus hajlamainknak a pozitív tulajdonságokká való változtatása nélkül.


Na, de az a saját nemzet-gyűlölet, amit Puli és Gerle Éva, Sipos Zoltán és az RMDSZ nagy kedvence: Parászka Boróka, meg most ez a Krisztina művelnek, jóval a lónak a túlsó felére való átzuhanás. És ráadásul ezek a tipikusan spirituális karmával rendelkező személyek nem saját maguk, vagy a szüleik ellen viseltetnek gyűlölettel, hanem a nemzettel, amelyből „vétettek” és amely viszont, valahol a szüleikkel együtt táplálta és óvta őket, ha csak kultúrájával, tehát szellemileg és szimbolikusan is, amíg felnőttek lettek.

Ez a saját nemzetüknek a gyalázása tehát, már éppen olyan túlzás, mint az új svéd liberálisok fiatalságának az ötlete, hogy lelegalizálni kellene a testvérpárok közötti szexualitást, meg a halottak meggyalázását, ugyancsak öncélú és perverz élvezeti lehetőségekhez jutási lehetőségek fokozása érdekében. Ez a perverz- Isten és ember-árulás szintű, vagyis Anti-krisztusi (megváltás ellenes) vágy-kielégítési kezdeményezés is ugyanolyan karmikus gyökerekhez (Halak, Nyilas, Vízöntő, Skorpió és Rák, vagy Ikrek karmák?), hajszálerekhez vezethető vissza tehát, mind a nemzet-árulás. És valóban: mindkét gusztustalan viselkedésű tradíció-ellenes politikai csoportosulás liberálisnak nevezi magát.

Holott ezeknek a sátánnal való cimborálásoknak (A nemzet- gyalázás esetében: a nemzet tagjai számára fájdalom okozási vágyból eredő gonoszkodásnak, és sok esetben még úgy is, hogy a szülők is ennek a nemzetnek a tagjának vallják magukat, mint Parászka Boróka esetében, vagy Nagy Attila Puli esetében.) semmi köze nincs a szabadsághoz, mivel a szabadság nem a természeti törvények által leképezett egyetemes törvények megtagadásában és az azokkal szembeni mentalitás gyakorlásában áll. A spirituális alapú, tehát a teremtés alapjainál található (spirituális) szabadságnak ugyanis, van egy olyan összetevője, amely messze kívül tartja ezeket a perverz képzeletű és gondolkozású személyeket a tényleges  szabadságtól. És ez nem más, mint az egyéni, a családi és a közösségi a felelősségtudat és felelősségérzet összhangja. (Lásd a Vízöntő szellemisége által megtestesített és képviselt szabadság-eszme metafizikai értelmezését, a honlapjaimon olvasható Vízöntővel és a Szabadsággal kapcsolatos tanulmányokban. Például itt van a Karmák leírása jegyek szerint:
http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=229)

 

II. Az autoimmun spirituális perverziók gyökereiről
Posted on 2016-03-01 Szerző: Kozma Szilárd

Nem is kell messzire menni és nagyon mélyre ásni ahhoz, hogy a 20. század elején agitáló és a nemzeti katasztrófát (Trianont) előidéző magyar bolsevista politikusok, valamint mostanában a magyar liberálisok és az ők áldatlan – romboló tevékenységének a szépítését és kívánatossá tételét (népszerűsízését – ideologizálását) végző újságíró-szövetségeseik által megtestesített nemzetárulás személyi gyökereinek, illetve a saját nemzetnek az utálataként (is) jelentkező közéleti pszichés betegségeknek a kauzális – asztrológiai gyökereinek a felkutatását elvégezzük. Korábbi felvetésemben említettem, hogy a megértés és a diagnosztizálás érdekében, feltétlenül a Halak jellegű karmával született személyeknek a mazochista és szadista hajlamaiból (annak a kauzális magyarázatából, értelmezéséből) kell kiindulni. Majd ezt, a tudattalan karmikus késztetést párosítani a Skorpió karmás személyeknek az önrombolásra és öngyilkosságra és az igazságtalankodásra (igazságtalan vádaskodásra, rágalmazásra) való hajlamával, valamint a Nyilas karmásoknak az ugyancsak spirituális vakságra, zavaros és hibás szellemi -és erkölcsi-spirituális látási módjára, betegesen téves ítélkezésre (teljesen hibás és ugyancsak romboló kritika gyakorlására) való késztetésével.

Már csak egy elem hiányzik ahhoz, hogy ezeknek a közös eredőjének a végeredményeként megszületett önutálatból, az ego és az árnyék-én hatására nemzeti eredet-utálattá alakuló (A zseniális árnyék-én által transzmutált) pszichésnek mondott, de valójában sokkal magasabb dimenziók szintjén végbemenő karmikus (tehát spirituális) nemzet-káromlási, nemzet gyalázási és nemzet-árulási jelenség , közéleti szinten is meg kívánjon mutatkozni.

Ehhez már csak a Vízöntő karmásoknak a két szélsőséges megnyilvánulási formában jelentkező “ön-hülyítésre”, ön-kábításra, illetve az un. Isten és sors elleni lázadásra (anarchiára, anarchikus és öncélú robbanásra – robbantásra való hajlamával kell társulnia. Az egyik, a nyílt. közösségi szintre emelt +fenegyerekeskedés”, megbotránkoztatási vággyal elegyedő olyan új élet- és társadalmi helyzetnek és “műnek” a létrehozási vágya, amilyen még soha nem volt azelőtt a világon. Másik véglete a teljes anonimitásban való maradás melletti, ugyancsak kriminális anarchista cselekedetek végrehajtása (A Biatorbágyi rém esete, illetve a mai korszellemnek megfelelő “intim” terrorizmus.), A halállal és az ördöggel való sakkozás intim élvezete.
És ez még csak a két ellentétes megnyilvánulási formája a Vízöntő, fentebb említett öngerjesztő, belső rendszerű “behülyülési” meghülyülési késztetéseinek, aminek a végzetes megnyilvánulási formáival pszichológusok és pszichiáterek is találkozhatnak.

De minket most nem a végső kisülések érdekelnek, hanem csak a látszatra normális személyekben is létező finomabb késztetések. Ahhoz, viszont, hogy megértsük a jelenséget, szükségünk van annak a legszélsőségesebb megnyilvánulási formájának a megemlítésére is. Ez, az ördöggel, a halállal, de ugyanakkor az istennek . a sorssal! – való kockázási forma pedig, nem más mint az Orosz Rulett. Az a halálos játék tehát, amelyben a magányos játékos, aki egyedül az Istennel vívja a csatáját “valamiért”, vagy az ellenfeles játékos,aki rendszerint pénzért is kockára teszi az életét, egyetlen golyót hagy a forgópisztoly hordó-tárába, majd azt megforgatja, majd a pisztolyt a halántékához emelve meghúzza a ravaszt. És csakugyan: az Orosz nép, amelynek a géniuszából ez az “isteni rulett” sorsjáték, megszületett, a Vízöntő szellemiségéhez tartozik, spirituális besorolásában…

    És most térjünk vissza a Vízöntői karma szelídebb változataihoz. Egy nagyon értelmes és az un. egzakt – materiális tudományok terén is magasan képzett volt hallgatóm, aki ugyancsak rendelkezik ezzel a szabadság köntösében tündöklő szabadság-ellene (Vízöntő) karmával, tárta fel számomra a vízöntő karmások eme nagy titkát és rákfenéjét:

“Az ilyen személy mindig kísértést érez, valamilyen rendkívüli, és nem csak materiális szempontból morálisnak tartott veszedelmes gondolat-sor göngyölítésére, azzal való malmozás szerű, öncélú és öntörvényű foglalkozásra, hanem az un. spirituálisan kísértő gondolatokkal való foglalkozásra is. Sőt, ezeknek a bűnözési (törvény szegési) lehetőségekről való képzelgéseinek a fizikai megvalósíthatóáról való képzet-alkotásokra is, amelyekről nagyon jól tudja, hogy őrültségek, hogy tehát ”lehetőleg”, soha nem fogja azokat elkövetni. Ez a gondolati – képzeleti szinteken történő erkölcsi “kocka-játék” viszont, éppen a benne rejlő magas rendű kockázati tényező (pl. elvetemült erkölcstelenkedési, fajtalankodási lehetőségekről szóló fantazmagóriák, “reális” jeleneteinek a végig játszása, végig pörgetése képzeleti szinten is), nem csak élvezettel járó izgalmat jelent a Vízöntő karmásoknak, hanem egyszerű fizikai energia-vesztességgel, kimerüléssel járó szellemi kísértéseket is. Amellett tehát, hogy éppen azért, mert soha nem engednék meg magukban, hogy a fizikai valóságban is elkövessék mindazt, amiről fantáziálnak, érzik a kockázati veszélyét is annak, hogy “hátha mégis, úgy hozná a sors”, akkor nem egészen biztosak abban, hogy a kísértésnek ellen tudnának állni. Nem sorolom és nem fokozom tovább, gondoljon bele mindenki a maga fantázia-erejével, ebbe az ördögi folyamatba, a Vízöntő karmás személyeknek ebbe a spirituális rák-fenéjébe!

Tény az, hogy a saját nemzetük utálatának a közéleti kommunikációs szinteken is többszörösen és határozottan kifejezést adó, szellemi álcaként un. globalista - humanista eszméket szajkózó személyek, minden esetben rendelkeznek az önutálat, az önbántalmazás és az önrombolási, valamint hibás kauzális ítélkezési sugallataik és reflexeik mellett, a Vízöntő karmás személyeknek ezzel a perverz, morális kockázat-vállalási sóvárgásával is, akár tudatosan, akár tudatlanul. Rendelkeznek ezzel a közéleti – köztudati szinten elkövethető sors (környezet, közösség, társadalom) - provokálási élvezethez jutási sóvárgással, annak az érvényre juttatási vágyával, vagyis a bátorságnak képzelt provokatív vakmerőséggel, amivel folyamatosan megkockáztatják a környezetük türelme elfogyását, és amivel annak a tűrési határainak a feszegetését „bátran” gyakorolják.


Amikor ezeket a sorokat írtam, ezekből a szempontokból még nem vizsgáltam meg azt pl. , hogy a Parászka Boróka és Sipos Zoltán sorsképleteiben mekkora mértékben és milyen arányban találhatók meg ezek a motívumok, de nagyon kíváncsi vagyok… Az biztos, hogy a náluk sokkal gyengébb közírói” :) eredményeket elért és tehát, semmilyen területen, nem annyira jelentős tevékenységet folytató Nagy Attila Puli és Gerle Éva sorsképlete bővelkedik ezekkel a motívumokkal. És az is biztos, hogy Parászka Boróka, valamint, pl. a román nemzeti asszimilációs politika elképesztő anyagi áldozatokkal járó stratégiáját és taktikai trükkjeinek – zsivány árnyék-hatalmi tevékenységének - (Pl. a kilencvenes évek legelején létrehozott HARKOVNAK a földalatti tovább működtetésének) a leleplezése helyett, (És ezt tessék megfigyelni: ) az Orbán Viktornak És a Fidesz-nek az állítólagos Erdély-visszafoglalására irányuló tevékenységét „LELEPLEZŐ”
J cikkeket firkáló Sipos Zoltán is, kemény és egyértelmű Vízöntő-karmával (Tehát csak és csakis negatív – fordított! – spirituális látási móddal) rendelkeznek!