Egy nagyon fiatal nő köszönő levele
Kedves Szilárd!

Még egyszer szeretném nagyon szépen megköszönni a hiteles és kellő szakmai alapossággal elvégzett munkáját. Mint már korábban említettem, azért esett Önre a választásom, mert mindenképpen olyan személlyel szerettem volna elkészíttetni a horoszkópomat, aki nagy mennyiségű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és nem a "bort iszik, vizet prédikál" elv mentén hangoztatja a saját maga által nem követett szemléletét, hanem személyes élete is azon a vonalon folyik, melyet hirdet.
Továbbá külön köszönöm a személyesség élményét, melyet végig éreztem a hangfelvételek alatt. A közvetlen hangvétel és a személyesen nekem szóló sorsfeltárások és tanácsok által sokkal érthetőbbé és befogadhatóbbá váltak számomra a csillagokban kódolt információk. Emellett Szilárd ébresztő hatású őszintesége és megalkuvásokat nem tűrő személyisége nagyon ritka a mai szabados légkörben -melynek hatására az emberek álomvilágban és illúziókban ringatják magukat, mi több teljes önáltatásban élnek-, holott ahhoz, hogy elhúzzuk a szemünk elől maja fátylát pontosan ilyen őszinte és kíméletlen szembenézésre van szükség önmagunk negatív (Lilith által vezérelt) oldalával. 
Ennek a visszahúzó erőnek a feltárásában hatalmas segítséget kaptam Öntől, s innentől a kezemben a lehetőség, hogy éljek vagy visszaéljek a sorsom adottságaival, s mivel öntudatomra ébredésem óta az egyetlen motiváló tényező számomra az Abszolútumba való visszaolvadás, ezért e vezérfonal segítségével  megteszem a tőlem telhető legtöbbet, hogy az előbbit váltsam valóra. 

Ezzel a hála- és köszönőlevéllel szeretném tehát megköszönni Szilárd áldásos munkáját, és ajánlani mindenkinek, aki kezébe szeretné venni élete irányítását és nem hagyni többé, hogy az árnyékénje által motivált téves döntések és rögzült magatartásminták irányítsák életét és tolják egyre távolabb az egység átélésének lehetőségétől. Továbbá ajánlanám mindenkinek, aki szeretné mélyebben megismerni önmagát, és olyan rejtett tartalmakra és esélyekre bukkanni, melyet
saját magától nem, vagy csak hatalmas küszködések árán tudott volna felfedezni. 

Önnek és családjának pedig, kedves Szilárd, minden jót kívánok a továbbiakban! Kellemesm Kozma-családi légkörben, bőségben, egészségben és Isteni áldás alatt eltöltött családi és személyes életet. Na meg persze sikeres karmaoldást és metafizikai tapasztalást! 

Sok-sok szeretettel, barátsággal és köszönettel: M. Evelin
Kedves Szilárd!

Még egyszer szeretném nagyon szépen megköszönni a hiteles és kellő szakmai alapossággal elvégzett munkáját. Mint már korábban említettem, azért esett Önre a választásom, mert mindenképpen olyan személlyel szerettem volna elkészíttetni a horoszkópomat, aki nagy mennyiségű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és nem a "bort iszik, vizet prédikál" elv mentén hangoztatja a saját maga által nem követett szemléletét, hanem személyes élete is azon a vonalon folyik, melyet hirdet.
Továbbá külön köszönöm a személyesség élményét, melyet végig éreztem a hangfelvételek alatt. A közvetlen hangvétel és a személyesen nekem szóló sorsfeltárások és tanácsok által sokkal érthetőbbé és befogadhatóbbá váltak számomra a csillagokban kódolt információk. Emellett Szilárd ébresztő hatású őszintesége és megalkuvásokat nem tűrő személyisége nagyon ritka a mai szabados légkörben -melynek hatására az emberek álomvilágban és illúziókban ringatják magukat, mi több teljes önáltatásban élnek-, holott ahhoz, hogy elhúzzuk a szemünk elől maja fátylát pontosan ilyen őszinte és kíméletlen szembenézésre van szükség önmagunk negatív (Lilith által vezérelt) oldalával. 
Ennek a visszahúzó erőnek a feltárásában hatalmas segítséget kaptam Öntől, s innentől a kezemben a lehetőség, hogy éljek vagy visszaéljek a sorsom adottságaival, s mivel öntudatomra ébredésem óta az egyetlen motiváló tényező számomra az Abszolútumba való visszaolvadás, ezért e vezérfonal segítségével  megteszem a tőlem telhető legtöbbet, hogy az előbbit váltsam valóra. 

Ezzel a hála- és köszönőlevéllel szeretném tehát megköszönni Szilárd áldásos munkáját, és ajánlani mindenkinek, aki kezébe szeretné venni élete irányítását és nem hagyni többé, hogy az árnyékénje által motivált téves döntések és rögzült magatartásminták irányítsák életét és tolják egyre távolabb az egység átélésének lehetőségétől. Továbbá ajánlanám mindenkinek, aki szeretné mélyebben megismerni önmagát, és olyan rejtett tartalmakra és esélyekre bukkanni, melyet
saját magától nem, vagy csak hatalmas küszködések árán tudott volna felfedezni. 

Önnek és családjának pedig, kedves Szilárd, minden jót kívánok a továbbiakban! Kellemes Kozma-családi légkörben, bőségben, egészségben és Isteni áldás alatt eltöltött családi és személyes életet. Na meg persze sikeres karmaoldást és metafizikai tapasztalást! 

Sok-sok szeretettel, barátsággal és köszönettel: M. Evelin